Kontrola towaru w Chinach

Kontrola towaru w Chinach

Zleć nam inspekcję swojego zamówienia.

Sprawdzamy zamówiony towar w zależności od wymagań i zgodnie z wytycznymi Klienta.

Może to być sprawdzenie, czy towar jest załadowany do kontenera, może to być uruchomienie kilku egzemplarzy,  a mogą to być też testy laboratoryjne. Kontrola obejmuje wizytę inspektora BigChina w miejscu, gdzie składowany jest towar oraz sprawdzenie towaru, zakładające użycie różnego rodzaju środków, metod czy narzędzi.

Kontrola przed produkcją

Kontrola w trakcie produkcji

Kontrola po zakończeniu produkcji

Kontrola załadunku

Wyniki kontroli przedstawiamy w formie szczegółowego raportu z jej przebiegu, opatrzonego zdjęciami produktów oraz uwagami inspektora.

 

 

Kontrola przed produkcją

Kontrolę przeprowadzić możemy przed uruchomieniem produkcji, oceniając np. jakość materiałów, jakie zostały użyte, a także ustawienia maszyn. Na tym etapie można wyprodukować  zbadać próbkę oraz ewentualnie wyeliminować błędy, co eliminuje ryzyko nieprawidłowości ujawnionych w produkcji na większą skalę, a tym samym ryzyko opóźnień.

Kontrolę przed produkcją warto połączyć z audytem fabryki w ramach jednej wizyty w fabryce.

 

Kontrola w trakcie produkcji

Sprawdzamy zamówienie po uruchomieniu procesu produkcyjnego (gdy zamówienie jest gotowe w 20-30%). Może to być uruchomienie kilku egzemplarzy, pobranie próbek zamówienia, a mogą to być też testy laboratoryjne. Kontrola w trakcie realizacji zamówienia umożliwia ocenę produktów, ujawnienie ewentualnych wad czy błędów, co daje możliwość szybkiej reakcji i wprowadzenia poprawek, nie powodujących znacznych opóźnień.

 

Kontrola po zakończeniu produkcji

Kontrola przed załadunkiem i wysyłką zamówienia umożliwia sprawdzenie jakości i ilości w 100% zakończonych produktów. Kontrola obejmuje wizytę inspektora BigChina w miejscu, gdzie składowany jest towar oraz sprawdzenie towaru, zakładające użycie różnego rodzaju środków, metod czy narzędzi. Produkty poddawane kontroli wybierane są losowo w ilości uzgodnionej z Klientem.

 

Kontrola załadunku

Inspektor BigChina może być obecny podczas załadunku w fabryce oraz zabezpieczenia kontenera plombami. Może także sprawdzić dotarcie przesyłki do portu nadania.

Kontakt

tel.    +48 12 394 65 04 
kom. +48 511 805 086 
e-mail: import@bigchina.pl

Kim jesteśmy?


BigChina to najlepsza i najkrótsza droga do bezpiecznego handlu z Chinami.
 

We współpracy z partnerem reprezentującym nas na terenie Chin oraz w oparciu o dziesiątki przeprowadzonych z sukcesem transakcji, oferujemy szeroki zakres usług zabezpieczających interesy polskich firm w relacjach z Państwem Środka.