Szkolenia i konsulting

Szkolenia i konsulting

Poznaj tajniki owocnej współpracy z dalekowschodnim kontrahentem.


W oparciu o szerokie doświadczenie w kontaktach z chińskimi partnerami, poparte wieloletnią działalności i dziesiątkami przeprowadzonych transakcji, udzielamy praktycznych wskazówek, jak zminimalizować ryzyko we współpracy z Państwem Środka.
 

Odmienność kulturowa między Polską a Chinami jest ogromna i nie pozostaje bez wpływu na biznes. Chiny to wyjątkowo trudny rynek. Niewątpliwą barierą dla polskiego biznesu jest kultura i system regulacji w tym kraju. Niewiedza czy ignorancja prowadzi do błędów, których konsekwencje, budują często mylne wyobrażanie na temat prowadzenia interesów z Chińczykami.

Przed rozpoczęciem importu z Chin, warto dowiedzieć się jak unikać błędów w relacjach z chińskimi kontrahentami, a także poznać tajniki owocnej współpracy z dalekowschodnim partnerem.

Prowadzimy szkolenia przekazujące praktyczną wiedzę, pozwalającą odnieść sukces w biznesie z Chinami. W ramach indywidualnych warsztatów, prelegenci BigChina omawiają kwestie związane z wyszukiwaniem partnerów w Chinach, badaniem ich wiarygodności, a także zdradzają sposoby minimalizacji ryzyka w handlu z Chinami.  Dokładny zakres i temat szkolenia uzgadniamy jest i dostosowywany do potrzeb firmy zainteresowanej odbyciem kursu.

Pełnimy także rolę doradcy i konsultanta w handlu z Chinami. Udzielamy opinii i porad polskim przedsiębiorcom napotykającym trudności w relacjach z chińskimi partnerami. Pomagamy w negocjacjach i porozumieniu ze stroną chińską, a także rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych na każdym etapie biznesu.

Kontakt

tel.    +48 12 394 65 04 
kom. +48 511 805 086 
e-mail: import@bigchina.pl

Kim jesteśmy?


BigChina to najlepsza i najkrótsza droga do bezpiecznego handlu z Chinami.
 

We współpracy z partnerem reprezentującym nas na terenie Chin oraz w oparciu o dziesiątki przeprowadzonych z sukcesem transakcji, oferujemy szeroki zakres usług zabezpieczających interesy polskich firm w relacjach z Państwem Środka.