Wspieramy konferencję "Chiny w dobie wyzwań nowej ery"

Wspieramy konferencję

Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencją Naukową "Chiny w dobie wyzwań nowej ery", która odbędzie się 11 maja 2019 r. ​w Krakowie na ​Uniwersytecie Jagiellońskim. Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Prawa Chińskiego TBSP WPiA UJ oraz stowarzyszenie Chinese Law Association. Konferencja odbędzie się pod patronatem BigChina.pl. W panelu eksperckim udział weźmie Paulina Kiełbus-Jania, Prezes Zarządu BigChina.

Konferencja przewiduje prelekcje studentów, pracowników naukowych, przedsiębiorców i zainteresowanych Chińską Republiką Ludową, a zwłaszcza jej relacjami z Polską. Poruszać ma tematykę rocznicy otwarcia Chin na świat, zajęcia miejsca w czołówce gospodarczych potęg, ich najnowszego prawodawstwa oraz budowy projektu Pasa i Szlaku. W związku z lawinowym wzrostem znaczenia Chin na płaszczyźnie prawnej, ekonomicznej, politycznej i kulturowej, musimy odpowiedzieć odpowiednim przygotowaniem i zrozumieniem poszczególnych problemów.

8 października 2017 roku podczas XIX zjazdu Komunistycznej Partii Chin Xi Jinping, Sekretarz Generalny KPCh, jednocześnie sprawujący funkcję Przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej ogłosił podczas trwającej 3 i pół godziny przemowy nadejście nowej ery dla Chin i socjalizmu o chińskiej specyfice. Jednym z następstw tej przemowy była poprawka do konstytucji ChRL z 2018 roku, za sprawą której wprowadzono do niej termin: „socjalistyczne rządy prawa”, co stanowi zwieńczenie zauważalnej od 2013 r. przemiany w oficjalnym dyskursie partyjnym i państwowym. KPCh dąży bowiem do legitymizacji i umocnienia swojej pozycji w ChRL właśnie za pomocą koncepcji rządów prawa. Dowodem tej tezy może być przykład, że Xi Jinping stał się w 2018 roku, pierwszym Przewodniczącym ChRL, który złożył przysięgę konstytucyjną.

Liczne zmiany nastąpiły lub mają nastąpić również w chińskim systemie prawnym. 1 października 2017 roku weszła w życie Część Ogólna nowego chińskiego Kodeksu Cywilnego, nad którym prace mają zakończyć się w 2020 roku. W tym samym roku mają zakończyć się również prace nad całościowym uregulowaniem prawa kosmicznego w Chinach. Poprawka do konstytucji z 2018 roku powołała również Komisję Nadzoru Państwowego - nowy i nieznany wcześniej centralny konstytucyjny organ do walki z korupcją. Wszystko to ma na celu unowocześnienie chińskiego prawa i sprawienie by stało się ono wzorem do naśladowania dla prawodawców w innych państwach na świecie.

Z okazji zeszłorocznej 40. rocznicy otwarcia Chin na świat i tegorocznej 70. rocznicy powstania Chińskiej Republiki Ludowej, chcielibyśmy zaprosić Państwa na konferencję dotyczącą współczesnych wyzwań jakie stoją przed Chinami i resztą świata w związku ze zmianami, które mają miejsce obecnie w Państwie Środka.

Zakres tematyczny konferencji:
– zmiany w systemie prawnym ChRL i analiza konkretnych nowych aktów prawnych,
– chiński system polityczny i jego konstytucyjne ramy w związku z poprawką do Konstytucji
z 2018 roku,
– relacje gospodarcze pomiędzy Polską, a Chinami,
– Nowy Jedwabny Szlak z perspektywy prawnej, ekonomicznej i politycznej,
– rozwój nowych technologii w Chinach i ich wpływ na system prawny i życie obywateli,
– System Zaufania Społecznego,
– cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości i sądownictwa w ChRL i w Polsce,
– rola Europy Środkowo-Wschodniej w chińskiej strategii i ekspansji gospodarczej,
– wyzwania polskich przedsiębiorców na rynku chińskim.

Więcej informacji na stronie konferencji w serwisie Facebook 

Kontakt

tel.    +48 12 394 65 04 
kom. +48 511 805 086 
e-mail: import@bigchina.pl

Kim jesteśmy?


BigChina to najlepsza i najkrótsza droga do bezpiecznego handlu z Chinami.
 

We współpracy z partnerem reprezentującym nas na terenie Chin oraz w oparciu o dziesiątki przeprowadzonych z sukcesem transakcji, oferujemy szeroki zakres usług zabezpieczających interesy polskich firm w relacjach z Państwem Środka.