Inicjatywa napędza rozwój technologiczny

Inicjatywa napędza rozwój technologiczny

Łączność cyfrowa stworzy więcej możliwości biznesowych dla chińskich i zagranicznych firm na rynkach związanych z inicjatywą Belt and Road i przyczyni się do rozwoju społecznego i gospodarczego, powiedział Vaughn Barber, globalny przewodniczący KPMG Global China Practice. Stwierdził, że chociaż współpraca między chińskimi i zagranicznymi firmami w projektach infrastrukturalnych, surowcowych i produkcyjnych pozostaje kluczem do odblokowania potencjału rozwoju gospodarczego wielu krajów i regionów, istnieją również możliwości zbadania, w jaki sposób nowe technologie i innowacje modelu biznesowego opracowane w Chinach mogą mieć pozytywny wpływ na dobrobyt w innych gospodarkach.

Ponieważ Chiny podniosły cyfryzację i innowacje technologiczne, Barber powiedział, że umożliwiło to krajowi osiągnięcie znacznej produktywności lub dywidend cyfrowych dla swojej gospodarki.

"Nowe i najnowocześniejsze technologie dają szereg nowych możliwości dla chińskich firm, zarówno w branżach tradycyjnych, jak i o wysokiej wartości dodanej", powiedział, dodając, że pomagają "zwiększyć produktywność, odblokować nowy popyt i zwiększyć konkurencyjność w sektorze krajowym i rynki globalne.

"Cyfryzacja jest już kluczowym czynnikiem napędowym transformacji dla firm działających na chińskim rynku i spodziewamy się, że stanie się ona kolejnym znaczącym wymiarem wysiłków na rzecz poprawy łączności w obrębie krajów i regionów związanych z BRI" - powiedział Barber.

Pragnąc zwiększyć swoją zdolność do zarabiania, wiele krajów związanych z inicjatywą, takich jak Rosja, Polska, Egipt, Malezja, Indonezja i Nigeria, planuje przyciągnąć więcej inwestorów z Chin w branży outsourcingu usług, zwłaszcza w gospodarce cyfrowej, w celu przyspieszenia handlu towarami oraz inne działania komercyjne, a także ich rynek pracy, zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej Ministerstwa Handlu.

Dostrzegając rosnące znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Chinach, KPMG utworzyło Global China Practice
w 2010 roku. Dziś ma zespoły w ponad 60 lokalizacjach na całym świecie, w tym w krajach i regionach zaangażowanych w BRI.

Barber powiedział, że wspieranie chińskich i globalnych firm w rozwijaniu działalności na rynkach związanych z tą inicjatywą będzie nadal priorytetem dla KPMG.

Bezpośrednie inwestycje chińskie w gospodarkę zaangażowaną w BRI wzrosły o 12 procent rok do roku do 9,6 miliarda dolarów między styczniem a sierpniem bieżącego roku, wynika z danych Pekińskiej Rady Chin ds. Promocji handlu międzynarodowego. Kraje te stanowiły 12 procent chińskiego ODI w 2017 roku.

Wspierany przez wielkość populacji, rosnącą siłę konsumpcji i szybkie tempo urbanizacji, BRI może mieć trwały pozytywny wpływ na globalny wzrost, powiedział Li Guanghui, wiceprezes Chińskiej Akademii Handlu Międzynarodowego i Współpracy Gospodarczej.

 

Zobacz także: Szanghaj kluczowy dla rozwoju gospodarki cyfrowej

Kontakt

tel.    +48 12 394 65 04 
kom. +48 511 805 086 
e-mail: import@bigchina.pl

Kim jesteśmy?


BigChina to najlepsza i najkrótsza droga do bezpiecznego handlu z Chinami.
 

We współpracy z partnerem reprezentującym nas na terenie Chin oraz w oparciu o dziesiątki przeprowadzonych z sukcesem transakcji, oferujemy szeroki zakres usług zabezpieczających interesy polskich firm w relacjach z Państwem Środka.