Qingming - chińskie Święto Czystości i Jasności

Qingming - chińskie Święto Czystości i Jasności

W najbliższą niedzielę 2 kwietnia w Chinach rozpoczyna się święto Qingming, czyli Święto Czystości i Jasności. Jest to tradycyjne chińskie święto zmarłych trwające 3 dni.

Chińćzycy obchodzą Qingming 106. dnia po przesileniu zimowym. W tym roku wypada ono w dniach 2-4 kwietnia. Jest też nazywane Świętem Czyszczenia Nagrobków, ponieważ stara tradycja nakazuje rodzinom zadbać o dusze swoich blikich zmarłych i ich miejsca spoczynku. W tym celu sprząta się i czyści nagrobki, a w dniu samego święta rodzina zbiera się przy grobach bliskich, dekoruje je kwiatami, pali petardy i trociczki, a nawet wydrukowane imitacje banknotów i podarki z papieru, które wyobrażają matrialne przedmioty, jak na przykład samochody.

Przed kamieniem nagrobnym umieszczane są też misy z rytualnym posiłkiem dla zmarłych. Wszyscy członkowie rodziny zmarłego skałdają mu hołd, trzykrotnie uderzając czołem o ziemię.

Qingming jest świętem państwowym, dlatego też dni świąteczne wypadające w tygodniu roboczym są wolne od pracy.

Kontakt

tel.    +48 12 394 65 04 
kom. +48 511 805 086 
e-mail: import@bigchina.pl

Kim jesteśmy?


BigChina to najlepsza i najkrótsza droga do bezpiecznego handlu z Chinami.
 

We współpracy z partnerem reprezentującym nas na terenie Chin oraz w oparciu o dziesiątki przeprowadzonych z sukcesem transakcji, oferujemy szeroki zakres usług zabezpieczających interesy polskich firm w relacjach z Państwem Środka.